Правила на играта на casiowatches.bg

FB-LogoЧаст 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА

Facebook томболата на Casiowatches.bg е организирана от „Вип Тайм” ЕООД с адрес на регистрация гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” 98, ЕИК: 202306453.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участващите в Играта трябва да спазват регламента и разпоредбите на описаните по долу правила на Играта („Официални правила”).

2.2. Официалният регламент е оповестен на Facebook страницита на  Casiowatches.bg: http://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518. В рамките на Играта всички желаещи могат да се информират и да зададат своите въпроси на: info@casiowatches.bg

2.3.  Организаторите могат по всяко време да изменят или допълнят Официалните правила, като всички промени важат след  появата им на http://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518.

2.4. Участниците в Играта се обвързват с Официалните правила и дават съгласието си да спазват условията и сроковетe на Играта.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България.  Наградите от нея  се получават само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Могат да участват всички физически лица, които:

Са харесали Facebook страницата на Casiowatches.bg

http://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518

4.2. За участие в Играта не е задължителна покупка на стока или услуга;

4.3. На всеки участник може да се предостави само една награда;

4.4. В Играта не могат да взимат участие служителите на Организаторите, както и членове на семействата им.

Част 5. Продължителност на Играта

5.1. Томболата започва на 05.04.2013 г. и свършва на 29.04.2013 г.

Част 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградата, която имаш възможност да спечелиш от Играта е:

Награда

Брой награди

Описание на наградата

6.1.Ваучер за покупка на часовник от http://casiowatches.bg на стойност – 150лв.

1 брой ваучер

С ваучера можете да направите покупка на часовник  с цена 150 лв. или по-висока, като разликата се доплаща от клиента. При избор на часовник на по-ниска стойност от тази на ваучера разликата не се изплаща.

6.2. 1 брой ваучер за еднократна отстъпка при покупка от casiowatches.bg за 20% намаление.

6.3. 1 брой ваучер за еднократна отстъпка при покупка от casiowatches.bg за 15% намаление.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1.  За участие в Играта, необходимо е да харесаш Facebook страницата на Casiowatches.bg: http://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518.  Ако не си  харесал страницата, можеш да го направиш, като натиснеш бутона “like”.

7.2. Спечелилите награда ще бъдат определени на 29.04.2013 г. на случаен принцип и всеки от тях ще получи ваучер за покупка на стойност 150 лв.,  а следващите двама съответно кодове за остъпка за 20% и 15% при покупка от онлайн магазина www.casiowatches.bg.

7.3. Всеки участник има правото да получи не повече от една награда по част 6 от Официалните правила.

 

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

8.1 Имената на наградените ще бъдат публикувани  на страницата на Casiowatches.bg: http://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518.

8.2 Наградите, описани в част 6 по-горе, ще се пращат по куриер или могат да бъдат получени в офиса на “Вип Тайм” ЕООД, гр.София, бул.Шипченски проход  63, ет.6.

8.3 Наградите се дават на участници, които имат право да участват в Играта, след като са представили документ за самоличност.

част 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1.Организаторите не са задължени да водят кореспонденции, касаеща претенции за получаване на награди.

9.2.Организаторите не са отговорни за недоставени награди, когато това се дължи на неявяване от спечелилия в посочения офис на Вип Тайм ЕООД. Организаторите не поемат ангажимент за предоставяне на спечелените награди по начин, различен от посочения в Официалните правила.

9.3.Организаторите не носят отговорност, когато възникне невъзможност за регистрация и участие в Играта заради независещи от него обстоятелства- случаи на непреодолима сила, инциденти, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организаторите.

9.4.Организаторите не носят отговорност за смущения или технически проблеми,  възпрепятстващи използването на страницата на Играта, вследствие на неправилното й експлоатиране от участник.

9.5.Организаторите не гарантират, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо,  своевременно, сигурно и  без грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторите не носят отговорност за загуба на запазена информация, поради неочаквани сривове в системата или технически проблеми, свързани с участието в Играта.

ЧАСТ 10. Заменяне и преотстъпване на награди

Всички награди са лични. След получаване на наградата спечелилият участник може да се договори да предостави наградата или нейното ползване на трето лице. Организаторите не носят отговорност за предоставянето на наградата на трети лица, което напълно зависи от волята на спечелилия, както и за евентуални спорове между спечелилия и третото лице.

Част. 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторите поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват лични данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от Играта. С участието си в Играта ще се счита, че той дава  се съгласява личните му данни и снимки да бъдат обработвани и администрирани от Организаторите или трети лица – негови изпълнители, по повод на Играта. Всеки участник има право да се откаже от участие в Играта преди предоставянето на личните си данни. След приключване на Играта и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторите имат право да спрат Играта по всяко време, като оповестят това на страницата на Casiowatches.bg: http://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518 в случай че установи злоупотреби или нарушения на правилата или ако възникнат  други налагащи прекратяване обстоятелства. Тогава Организаторите не дължат компенсация на участниците.

 

ЧАСТ 13. решаване на СПОРОВЕ

Спорове между Организаторите и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

Участниците в Играта се съгласяват, че в случай на спечелване на награда имената, снимките, клипове или други техни материали, даващи информация за имената или образите им, могат да бъдат публикувани на страницата на Casiowatches.bg: http://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518, използвани в аудио, печатни и видео материали от Организаторите, за което Организаторите не дължат допълнително заплащане.

Линк към играта:  https://www.facebook.com/pages/Casiowatchesbg/619629584729518?id=619629584729518&sk=app_599788450050788

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Правила на играта на casiowatches.bg, 10.0 out of 10 based on 1 rating

2 коментари

 1. zineb osmanova

  kismet na vsi4ki

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. georgi dimitrov

  mnogo krasivi i ka4estveni 4esovnici

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Отговор

Email адреса няма да бъде публикуван. Задължителни полета. *

*