Ръководство за Casio Модул 2747

lg-AW-81DНатиснете бутона С, за да преминавате между различните режими на работа. Когато правите някакви настройки в какъвто и да е режим, можете да се върнете в основния – Timekeeping Mode  с натискане на бутона C.  Бутонът В  служи за осветяване на дисплея. Този часовник разполага с два отделни дисплея, които показват времето чрез аналогова и дигитална технология.

Как да настроите дигиталното показване на часа и датата

Използвайте Timekeeping Mode (Основния режим на работа), за да настроите актуалния час и дата, които да се виждат на дигиталния дисплей. Тогава конфигурирате и настройките за лятно часово време (Daylight Saving time  или DST).  Как на практика стават настройките:

 1. В Timekeeping Mode  режим задръжте бутона А, докато секундите започнат да премигват.
 2. Натиснете С, за да направите необходимите настройки.
 3. Когато настройката, който искате да промените светне, използвайте бутоните B  и D по този начин:
 • За да нулирате секундите – натиснете бутона D
 • За да превключите от между Daylight Saving Time ( за смяна от лятно към зимно часово време)  и Standart Time (Стандартно време) – натиснете бутона D.
 • Променете часа, минутите, годината, месеца и деня  – използвайте D (+)  и B (-).
 • Натиснете бутона А, за да излезете от екрана за настройките.
 • Промяната само на секундите (без часовете, минутите или преминаването от лятно към зимно часово време)   води до автоматично настройване на аналоговите минути. Ако промените часа, минутите или DST  настройките, ще трябва да настроите и аналоговото време спрямо новите настройки.
 • Нулирането на секундите, докато в момента те се отброяват в диапазона от 30 до 59, води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29 секундите се нулират, без да се променят минутите.
 • Годината може да се настройва в диапазона от 2000 до 2099 година.
 • Часовникът има вграден напълно автоматичен календар  и това му позволява да се настрои и съобразно високосните години. Веднъж, след като сте настроили датата, няма причина да я променяте, освен ако не сте сменили батерията.

 

Как да направите настройки за преминаване между DST  и Стандартно време

 1. В Timekeeping Mode  задръжте бутона А, докато секундите започнат да премигват.
 2. Натиснете С веднъж, за да се появят DST настройките на екрана.
 3. Натиснете D, за да изберете между Daylight Saving Time (ON) и Standard Time (OFF)
 4. Натиснете бутона А, за да излезете от екрана с настройките.
 5. DST  индикаторът се появява в режимите Timekeeping (основен), Alarm (Аларма) и режима за ръчно настройване на стрелките, за да покаже, че настройките за преминаване от лятно към зимно часово време са включени.

     Как да настроите аналоговото показване на времето

Когато времето, показвано от аналоговите стрелки не съвпада с това на дигиталния дисплей, то следвайте този ред:

 1. В Timekeeping Mode  натиснете бутона С  6 пъти, за да влезете в режима за ръчно настройване.
 2. Задръжте бутона А, докато дигиталните цифри започнат да премигват, което означава, че са задействани настройките и за аналоговия дисплей.
 3. Натиснете D, за да увеличите часа с 20 секунди.
 • Задържането на бутона D  ускорява процеса на увеличаване на часа. Това ускоряване спира с натискането на който и да е бутон. То ще спре автоматично и след като се отброят 12 часа или ако алармата (дневната, ежечасовият сигнал или таймерът за обратно броене) започнат да свирят.
 • За да се върнете в основния режим (Timekeeping Mode), натиснете бутона С.
 1. Натиснете бутона A, за да излезете от екрана за настройките.

Памет на часовника за телефонни номера

Този часовник има памет, който позволява съхраняване на до 30 записа, всеки от които съдържа име и телефонен номер. Тези данни се съхраняват автоматично.

 • В Telememo режим   се появява място за името и за номера.
 • Всички действия по записа на имена и номера се извършват в Telememo Mode, в който се влиза с натискане на бутона С.

Как да направите запис в паметта на часовника

 1. В Telememo Mode (режим за запаметяване на телефонни номера)  натиснете B и D  по едно и също време, за да се появи дисплей с нови данни.
 • Новите данни са празни полета, в които можете да попълните име.
 • Ако такъв екран не се появи, това означава, че паметта на часовника е запълнена. За да съхраните друг запис, първо ще трябва да изтриете някои други, запазени в паметта.

2. Задръжте бутона А, докато  не се появи (….)  в пространството за името на екрана.

3. Използвайте бутоните D  и B, за да променяте буквите.

4. Когато желания символ отляво  вече е  на правилната позиция , натиснете C , за да преместите курсора надясно. 

5. Повторете стъпките 3 и 4, докато изписването на името е завършено.

6.След като името се изпише, натиснете С, за да се премести курсорът в полето за телефонния номер.

 • В полето за името може да се изпише име с до 8 букви, а в полето за телефонния номер – до 16 цифри.

  7.Използвайте бутоните D  и  B, за да променяте позицията на курсора, докато сменяте цифрите.

 8.Когато желаната цифра е на позицията на курсора, натиснете C, за да преместите курсора надясно.

9. Повторете стъпките 7 и 8, докато не поставите пълния телефонен номер.

 1. Натиснете бутона А, за да запаметите данните.
 • За да разгледате  някой запис в Telememo Mode, натиснете D (+).

Как да работите с функцията Световно време на часовника

World Time дигитално представя актуалното време в 30 града по света (29 часови зони).

 • Можете да влезете в режима World Time, след като натиснете бутона С.

Настройките за Timekeeping Mode (основния режим на часа)  и World Time Mode  са независими едни от други. Вашият часовник има зададени различни кодове на градове, всеки от който представя времето в часовата зона, в който е разположен дадения град.

 • Когато променяте часа за някой град  в World Time Mode, то настройките и за другите градове се сменят  съответно спрямо това.
 • Ако искате да видите час в местоположение, което го няма зададено в часовника, то изберете друг град в същата часова зона.
 1. В World Time Mode  натиснете D, за да преминете през имената на различните градове.
 2. Задръжте бутона A, докато се появят DST настройките за световното време и започнат да премигват.
 3. Натиснете бутона C, за да преминавате през различните настройки и А, за да излезето от екрана за настройките.

Как да настроите алармите

Можете да настроите 3 независими една от друга ежедневни аларми. Когато някоя от тях се включи, звукът й се чува в предварително зададеното време. Можете да включите и ежечасовия сигнал, който да звучи на всеки кръгъл час. В режима за алармата се влиза с натискане на бутона С. Използвайте бутона С, за да преминавате между часа и минутите. Използвайте D (+)   и B (+)  за да правите промени. Когато завършите настройките излезте и се върнете към началния екран с натискане на бутона А.  За да тествате алармата, в Alarm Mode  натиснете D, за да чуете звук.  В същия режим натиснете използвайте D, за да изберете аларма или ежечасов сигнал.

Таймер за обратно броене

Таймерът за обратно броене може да бъде настроен в  диапазона от една минута до 24 часа. Звучи всеки път, когато таймерът достигне нула.  За да настроите кога да стартира таймерът, следвайте тази последователност:

 1. В Countdown Timer Mode  (Режим на таймер за обратно броене) натиснете и задръжте бутона А, докато настройките за таймера започнат да премигват.
 2. Натиснете С, за да преминавате между часовете и минутите.
 3. Когато някоя стойност премигва, използвайте D (+)  и B (-), за да ги променяте.
 4. Когато завършите настройките, натиснете А, за да излезете от тях.
 5. За да стартирате отброяване, натиснете D, докато сте в режим Countdown Timer Mode.
 6. Натиснете D, докато тече отброяването, за да зададете пауза. Можете да възстановите отброяването отново чрез натискане на бутона D.
 7. За да спрете напълно отброяването, първо зададете пауза с натискане на бутона D, а след това А.
 8. Отброяването продължава, дори ако излезете от Countdown Timer Mode  (Режим на таймер за обратно броене).

 

Как да работите с хронометъра

Хронометърът Ви позволява да измервате отминало време.

 • Може да отмерва в диапазона  23 часа, 59 минути и 59.99 секунди.
 • Той продължава да работи и се рестартира от нулата, когато стигне своя лимит, докато не го спрете.
 • Отброяването му продължава, дори ако излезете от режима за хронометъра (Stopwatch Mode).
 • Всички тези действия се извършват в режима за хронометъра, в който се влиза с натискане на бутона С.

Часовникът автоматично се връща в Timekeeping Mode  режим, ако за две или три минути не извършвате никакви действия, докато сте в режимите Telememo, Alarm, за настройване на стрелките. Тази функция се нарича auto Return Feature.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.1/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
Ръководство за Casio Модул 2747, 6.1 out of 10 based on 7 ratings

Отговор

Email адреса няма да бъде публикуван. Задължителни полета. *

*