Ръководство за работа с Casio Edifice, модул 5303

ERAТози часовник има вградени сензори, които измерват посоката и температурата. Резултатите от измерванията се изобразяват с помощта на стрелките и дигиталния дисплей на часовника. Тези екстри правят часовника практичен за ползване по време на изкачвания в планината, планинско колоездене или занимаване с някакъв друг вид занимания на открито.

Вашият часовник има 6 режима на работа. Изборът на конкретен режим зависи от това какво искате да правите.

 • Timekeeping mode –  служи за гледане на актуалната дата за избран от Вас град, за избор на конкретния град, както и за преминаване от лятно към зимно часово време.
 • Режим дигитален компас (Digital Compass Mode)  – определя настоящото Ви местоположение или посока, в която тръгвате от настоящото си местоположение.
 • Режим термометър (Thermometer Mode) – информира за температурата на мястото, в което се намирате.
 • Режим хронометър – (Stopwatch Mode) – използвате термометъра за измерване на отминалото време.
 • Режим световно време (World time mode) – Служи за гледане на часа в един от общо 48 града (31 часови зони).
 • Режим аларма  (Alarm mode) – режим за настройки на алармата.

Часовникът има специална памет (Bearing Memory), която Ви позволява временно да съхранявате и да виждате дадена посока. Можете да използвате това като справка, когато правите следващи измервания с дигиталния компас. Работата с тази памет осигурява сведения за ъгъла на посоката, които се изобразяват на дисплея.

Как се съхраняват данни за ъгъла на посоката в Bearing memory

Натиснете бутона С, за да започнете работа с дигиталния компас. Това ще зададе първоначалните стойности и те ще бъдат изобразени за 20 секунди. Ако стойността за ъгъла на посоката вече е показана на дисплея, то това означава, че вече има данни, съхранени в  Bearing Memory. Ако  стане така, натиснете бутона Е, за да изчистите стойностите и да излезете от екрана за тази памет преди да предприемете вече споменатите по-горе стъпки. По време на 20-те секунди, през които се получават стойностите на дигиталния компас, натиснете Е, за да съхраните актуалните данни в  паметта – Bearing Memory. Можете да натиснете бутона С по всяко време, за да стартирате 20-секундно измерване на посоката. Изобразеният на дисплея ъгъл на посоката ще изчезне, когато след 20 секунди операцията е завършена.

Измерване на температурата с термометъра

За да измерите температурата с термометъра на часовника, трябва да следвате тази последователност:

 1. Докато сте в Timekeeping Мode, натиснете бутоне Е, за да влезете в режим Термометър – Thermometer Мode. Ще се появи обозначението TEMP на по-ниско разположения дисплей и измерването на температурата ще започне. Часовникът ще продължи да измерва актуални стойности на всеки 5 секунди в продължение на 1-2 минути.
 2. Натиснете  Е, за да се върнете в Timekeeping Мode. Часовникът ще се върне автоматично в Timekeeping Мode, ако не предприемете никакви действия, ако не предприемете никакви действия 1-2 минути, след като сте влезли в Thermometer Мode.

Как да калибрирате сензора на термометъра

Следвайте тази последователност:

 1. Измерете температурата с друго устройство, за да знаете точната й стойност.
 2. В Timekeeping Мode натиснете Е, за да влезете в режим за ползване на термометъра – Thermometer Мode.
 3. Натиснете бутона А за няколко секунди, докато стойностите на температурата изчезнат от дисплея. Тогава освободете бутона А, така стойностите ще светкат, което означава, че сте в режим на настройки. 
 4. Използвайте Е (+) и В (-), за да калибрирате стойностите на температурата. Всяко натискане на бутона изменя стойността на температурата с 0.1 градус по Целзий. За да се върнете към фабрично зададените стойности на температурата, натиснете бутоните Е и В едновременно.
 5. Натиснете А, за да се върнете в Thermometer Мode – Термометър режим.

Как  да използвате хронометъра

Използвайте бутона D, за да работите в режим хронометър – Stopwatch mode.  Появява се обозначението STW. Стартирането, спирането и рестартирането на хронометъра става чрез бутона Е.

Как да използвате функцията световно време

Използвайте бутона D, за да изберете режима световно време. Стрелката, осведомяваща за съответния режим ще сочи към WT, актуалните код на града и име на града ще бъдат изобразени на по-долния дисплей.

Как можете да видите часа в друга часова зона

В режим World Time Mode натиснете Е за да можете да изберете между различните кодове на градовете. За да смените кода на някой град, натиснете бутоните В и Е едновременно. 

 

Настройки за лятно или зимно часово време за конкретен град

В режим световно време (World Time Mode) използвайте Е (East), за да видите достъпните кодове на градовете. За да изберете между лятно и зимно часово време натиснете А. Използването на World Time Mode за преминаване от лятно към зимно часово време за конкретен вече избран за Home City  град, ще промени и зададените в Timekeeping  Mode  режим стойности за лятно и зимно часово време.

Как да използвате алармата

Можете да направите настройки за 5 независими една от друга аларми. Когато алармата е включена, тя ще звъни в рамките на 10 секунди всеки ден в това време, за което са зададени настройки в Timekeeping Mode. Това важи и когато часовникът на е в Timekeeping Mode режим. Една от алармите представлява Snooze  функция. Можете да използвате и опцията са ежечасов сигнал, при която на всеки кръгъл час часовникът издава звук. За да използвате режима за аларма, натиснете бутона D. На дисплея ще се изобрази информация за настоящата избрана аларма –  от AL1 до  AL4 или SNZ . Когато влизате в режима за алармата, то ще видите последно зададената от Вас информация. За включване и изключване на ежечасовия сигнал или алармата, когато вече е избрано едно от тях, трябва да натиснете А. За избор между ежечасов сигнал и аларма трябва да се използва бутона Е. Алармата може да бъде спряна с натискането на който и да е бутон.

Как се работи с осветлението

Предната част на часовника се осветява, което осигурява по-добра четивност на информацията на тъмно.

Ръчно активиране на осветлението

Натиснете бутона В, в който и режим да работите, за да включите осветлението. При натискането му осветлението се задържа от 1.5 до 3 секунди. За да смените продължителността на осветлението трябва да спазите следните неща:

В Timekeeping Mode  натиснете А, докато надписът ADJ  се появи на по-ниско разположения дисплей. Това означава, че е задействан режимът за настройките. Натиснете Е, за да настроите времето за продължителност на осветлението от 1.5 секунди до 3 секунди. След като направите необходимите настройки, натиснете А, за да излезете от режима за настройки.

Информация за автоматичното осветление

При задействане на автоматичното осветление, илюминаторът се включва, ако ръката се намира в подходящата позиция. Той трябва да е в позиция, успоредна на земната повърхност и да е с над 40 градуса наклон към лицето на собственика. Тогава се включва. Автоматичното осветление се изключва, ако по същото време работи и аларма, както и докато сензорът извършва измервания. Автоматичното осветление работи в рамките на 6 часа, след което се изключва автоматично.

Активиране на звук при работа с часовника

При активирането бутонът за звука звучи всеки път като натиснете даден бутон. Можете да го включите и изключите, когато пожелаете по следния начин:

 1. В Timekeeping Mode задръжте бутона А, докато ADJ се появи на по-ниско разположения дисплей.
 2. При отпускане на бутона А, на горния дисплей ще светне започне да пресветва надписа SET. Натиснете Dдокато надписът MUTE (без звук) или  KEY  с нотичка (със звук) се покажат.
 3. Натиснете Е, за да изберете една от двете опции.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.2/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Ръководство за работа с Casio Edifice, модул 5303, 5.2 out of 10 based on 6 ratings

Отговор

Email адреса няма да бъде публикуван. Задължителни полета. *

*