Ръководство за работа с модул 5089

EQW-M710DBКак да настроите часовника си да приема сигнали

  1. Уверете се, че часовникът е в Timekeeping Mode (Основен режим за настройки). Ако не е, натиснете бутона С за няколко секунди, за да влезете в този режим.
  2. Антената на този часовник е разположена на позиция 12 часа. Насочете тази част с лице към прозореца и се уверете, че няма метални предмети наоколо.
  • Приемането на сигнал през нощта е по-успешно.
  • Процесът на приемане на сигнала отнема от 2 до 7 минути, а в някои случаи – 14 минути. Уверете се, че не пипате никакви други бутони и не се движете в този период.

Ръчни настройки за приемане на сигнала

В Timekeeping  Mode  задръжте бутона А натиснат за около 2 секунди, докато секундната стрелка мине през следните етапи:

  • Се придвижи към YES (или Y  при някои модели) или NO (N), за да покаже резултата от приемането на сигнала, а след това READY (R).

 Eто и какво точно означават нещата, показвани от секундната стрелка в този случай:

  • READY (R)  – часовникът се настройва за получаване на сигнала.
  • WORK (W)  – протича процесът на приемане.
  • YES (Y) – приемането на сигнала е завършено успешно.
  • NO (N) –  приемането на сигнала е прекратено по някаква причина.
  • Ако сигналът е нестабилен, секундната стрелка може да се движи между WORK (W)  и READY (R).

 Процесът по приемане на сигнала е завършен, ако секундната стрелка се движи от YES  към NO  за около 5 секунди и след това се възстанови нормалния ритъм на отброяване на часа. Ако всичко протече успешно, часовникът ще показва верния час.

Можете да прекратите процеса по приемане на сигнала и да се върнете в основния режим – Timekeeping Mode –  с натискането на който и да е бутон.

Автоматично получаване на сигнала

При настройване на часовника за автоматично получаване на сигнала той може да приема сигнал автоматично до 6 пъти на ден в часовете между полунощ и 5 сутринта.

  • Когато  някой от процесите на получаване на сигнал е успешен, то не е необходимо другите да бъдат изпълнявани.
  • Когато  настъпи часът за приемане на сигнал, часовникът ще го приеме, само ако е в Timekeeping Mode или в World Time Mode. Процесът по получаване на сигнала за калибриране не се извършва, ако часът за това е настъпил, докато сте правили настройките.

Вашият часовник има четири режима на работа.  Ето за какво конкретно служи всеки от тях:

  1. Timekeeping Mode – Основен режим
  • Виждате актуалния час в избрания от Вас град – можете да предпочетете един от общо 29 града по света.
  • Виждате актуалната дата
  • Правите настройки за преминаване от лятно към зимно часово време
  • Правите настройки за приемане на радио сигнал
  • Настройвате часа и датата ръчно
  1. Stopwatch Mode – режим Хронометър

Използвайте този режим, за да определите изминалото време.

  1. World Time Mode
  • Изберете някой от 29 града по света и вижте колко е часът там.
  • Изберете лятно или зимно часово време или стандартно.
  • Задайте часа за алармата.
  1. Alarm Mode

Избор на даден режим

При този часовник изборът на режим става в Timekeeping Mode. Натиснете C, за да преминавате между различните режими.

Как да настроите часа  ръчно

Имате възможност да настроите часа и датата ръчно, когато часовникът  не може да получи сигнал за калибриране. За да направите ръчните настройки, следвайте тази последователност:

  1. В Timekeeping Mode, задръжте натиснат бутона A за около 5 секунди, а същевременно секундната стрелка ще мине през следните етапи:
  • Ще се придвижи към YES или NO, за да покаже резултатите от последното получаване на сигнала. След това ще посочи READY, а след това кода на града, избран като Home City .
  • Стрелката на левия циферблат ще покаже дали избраният код на града е настроен да показва стандартно време (STD)  или за преминаване от лятно към зимно часово време (DST).
  • Секундната стрелка ще застане на 12 часа.
  1. Сменете избрания за Home City  град и настройките за преминаване от лятно към зимно часово време, ако желаете. Това става с натискане на бутона C.
  2. Натиснете бутона С.
  1. Използвайте D (+)  и B (-)  за да промените часа и минутите.

Всяко натискане на един от двата бутона ще задвижва стрелките с 1 минута. Задръжте бутоните D  и B, ако искате да се сменят часовете и минутите по-бързо. За да спрете това бързо сменяне, можете да натиснете някой бутон на часовника.

Как да настроите датата ръчно

  1. В Timekeeping Mode натиснете бутона А  – за около 5 секунди, докато стрелката мине през следната последователност  :
  • Ще се придвижи към YES или NO, за да покаже резултатите от последното получаване на сигнала. След това ще посочи READY, а след това кода на града, избран като Home City .
  • Стрелката  ще се премести към  десетицата на съответната година, като тя може да бъде в диапазона от 2000 до 2099 година.
  • Секундната стрелка ще се придвижи към актуалната година.
  1. Натиснете бутона С два пъти.
  1. Натиснете D, за да придвижите секундната стрелка  по посока на часовниковата стрелка, докато покаже  десетицата  на годината, която искате да изберете.
  2. След като изберете годината, натиснете C.

 

Как да работите с алармата

Когато алармата е включена, то тя ще звучи за около 10 секунди всеки ден, когато  бъде достигне зададения час при работа на часовника в Timekeeping Mode. Това ще стане, дори ако часовникът не е в Timekeeping Mode  в момента. За да промените часа на алармата, следвайте тази последователност:

  1. Използвайте C, за да придвижите стрелката на левия циферблат до ALM –  това означение е индикация за Alarm Mode.
  2. Използвайте D (+)  и B (-), за да промените настройките на алармата.

Всяко натискане на един от двата бутона ще премести стрелките на десния циферблат с една минута. Задръжте D и B, за да се забърза движението на стрелките, а за да го спрете – натиснете който и да е бутон. За да изключите алармата в Alarm Mode натиснете бутона A, за да включите или изключите алармата. Секундната стрелка ще сочи актуалните ON  и OFF  настройки. Натиснете който и да е бутон, ако желаете да спрете алармата.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.1/10 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Ръководство за работа с модул 5089, 7.1 out of 10 based on 11 ratings

Отговор

Email адреса няма да бъде публикуван. Задължителни полета. *

*