Упътване на български за G-Shock – GW-A1000 (Module 5240)

GW-A1000

 

Относно това ръководство

Операциите са представени при използване на коронката на часовника и трите бутона, посочени с буквите , и в ръководството.

 

Стрелки и показатели

1 Часова стрелка

2 Секундна стрелка

3 Минутна стрелка

4 Стрелка на горния циферблат: Показва време, 24-часов формат, в зависимост от текущия режим

5 Стрелка на долния циферблат: Показва текущия режим.

6 Показател за ден

 

Настоящото ръководство на потребителя използва номерата, показани по-горе, за да идентифицира стрелките и показателите на часовника.

 

 

Използване на Коронката

Този часовник има заключваща се коронка.

 

Важно!

 • По време на нормалната всекидневна употреба, коронката трябва да бъде заключена. Оставянето на коронката отключена носи риск от нежелани действия или дори повреда, вследствие на удар.

 

Заключване на коронката

 1. Избутайте коронката (виж. “Издърпване, завъртане и избутване на коронката“ по-долу)
 • Забележете, че при опит за заключване на коронката, когато не е натисната навътре, може да предизвика неочаквани действия.
 1. Завъртете коронката така, че вдлъбнатината да се изравни с Отбелязване 1.
 2. Докато натискате коронката (a), я завъртете надясно (b) така, че вдлъбнатината да се изравни с Отбелязване 1.
 3. Внимателно издърпайте коронката, за да се уверите, че е безопасно заключена и не излиза.

 

__E-2________________________________________________________________________________       ____Е-3_

 


Отключване на коронката

Завъртете коронката докато вдлъбнатината се изравни с Отбелязване 1.

 

Издърпване, завъртане и избутване на коронката

 

Важно!

 • Преди изпълняване на която и да е от тези операции, първо отключете коронката.

 

Илюстрациите по-долу отразяват различните операции с коронката.

 

Когато въртите коронката, за да преместите стрелките на часовника, може да изпълнявате операциите, описани по-долу, за да преместите стрелките с по-висока скорост. Има две скорости за бързо движение на стрелките. Висока скорост 2 е по-бързата.

 

 

 

 

 

 

E-4

 

Висока скорост 1Висока скорост 2Висока скорост – приключване
Когато коронката е издърпана, завъртете я бързо в обратна на вас посока 3 пъти.След стартиране на операцията за Висока скорост 1, завъртете коронката бързо в обратна на вас посока още 3 пъти.Завъртете коронката към вас или натиснете копчето.

 

Забележка

 • Ако не изпълните никаква операция повече от 2 минути след като сте издърпали коронката, операциите с нея ще се деактивират автоматично. Ако това се случи, натиснете коронката навътре и след това я издърпайте отново, за да активирате операциите с коронката.
 • Можете да използвате високоскоростното движение на стрелките докато конфигурирате настройките в режим Текущо време, Режим аларма или Режим на таймера за обратно броене.
 • Високоскоростното движение на стрелките е само напред. Няма високоскоростно движение на стрелките назад

Е-5


__________________________________________________________________________________________________Какво да проверите преди да използвате часовника

 1. Задръжте натиснат поне две секунди, за да влезете в режим Текущо време и след това наблюдавайте движенията на 2 секундната стрелка.
 1. Проверете града на местоположението си.

Използвайте инструкциите под “Конфигуриране на града на местоположение“ (стр. Е-34), за да настроите града на местоположението си.

 

Важно!

Правилното настройване на времето при приемане на сигнала зависи от коректните Настройки за Град на местоположение, Настройки за време, Настройки за ден в режим “Текущо време“. Уверете се, че конфигурирате тези настройки правилно.

 

 1. Задайте настоящия час.
 • Задаване на часа чрез използване на сигнал за коригиране

Виж “В готовност за операция получаване“ (стр. Е-23)

 • Задаване на часа ръчно

Виж “Настройки за ръчно конфигуриране настоящ час и ден“ (стр. Е-39)

 

Часовникът вече е готов за употреба.

 • За подробности относно функцията за радио-управляема настройка на час, виж “Радио-управляемо автоматично настройване на час“ (стр. Е-18)

 

Съдържание:                                           _____________________________________________________________E-7____


Е-2                Относно това ръководство

Е-3                Използване на коронката

      Е-3          Заключване на коронката

Е-4          Отключване на коронката

Е-4          Издърпване, завъртане и избутване на коронката

Е-6                Какво да проверите преди да използвате часовника

Е-12              Зареждане на часовника

Е-17        Възстановяване от спящ режим

Е-18              Радио-управляемо автоматично настройване на час

Е-23        В готовност за операция получаване

Е-26        Ръчно приемане

Е-27        Проверка на резултата от последната операция по получаване

Е-28        Включване и изключване на автоматично получаване

Е-30              Ръководство за режимите

Е-31        Установяване на настоящият режим

Е-31        Връщане в режим Текущо време

Е-32        Избор на режим

Е-33              Режим Текущо време

Е-34              Конфигуриране на града на местоположение

Е-34        Настройване града на местоположение

Е-37        Ръчно превключване от стандартно време на лятно часово време

Е-39              Ръчно настройване настоящия час и ден

Е-39        Ръчно настройване на настоящ час

Е-42        Ръчно настройване на настоящ ден

 

 

 

Е-46              Термометър

Е-47        Отчитане на температурата

Е-48        Превключване на термометъра между Целзий (`С) и Фаренхайт (`F)

E-52              Предпазни мерки при отчитане на температура

Е-53              Проверяване на настоящото време в различна часова зона

Е-54        Проверяване на настоящото време в различна часова зона

Е-57        Промяна между Град на местоположение и Друг град от Световния часовник

Е-58              Хронометър

Е-59        Влизане и излизане от режим Хронометър

Е-59        Показване на настройки за времетраенето

Е-59        Показване на времетраенето

Е-61              Използване на  таймер за обратно броене

Е-62        Задаване на стартово време

Е-63        Показване

Е-63        Спиране на алармата

Е-64              Аларма

Е-65        Промяна в настройките за час на алармата

Е-67        Включване и изключване на алармата

Зареждане на часовника

Лицето на часовника е соларен панел, който генерира енергия от светлината. Генерираната енергия зарежда вградената презареждаща се батерия, която снабдява с енергия експлоатацията на часовника. Часовникът се зарежда независимо дали е изложен на светлина.

 

Ръководство за зареждане

Когато не използвате часовника, уверете се, че го оставяте на място, изложено на слънчева светлина.

Най-добро зареждане се постига когато е изложен на възможно най-силната слънчева светлина.

 

Когато носите часовника, уверете се, че лицето му не е засенчено от ръкава на дрехата ви.

Часовникът може да влезе в спящ режим (стр. Е-17) ако лицето му е засенчено дори само частично от ръкава ви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!

Оставянето на часовника на ярка слънчева светлина да се зарежда, може да го загрее доста. Погрижете се когато си поставяте часовника, да не се изгорите. Часовникът може да стане особено горещ, когато е изложен на следните условия за дълго време:

 • На таблото на кола, паркирана на пряка слънчева светлина
 • Прекалено близо до лампа с нажежаема жичка
 • Под пряка слънчева светлина

 

Важно!

 • Когато оставяте настрана часовника за дълго време, го дръжте на място, което обикновено е изложено на ярка слънчева светлина. Това гарантира, че батерията няма да падне.
 • Оставянето на часовника за дълго на място, което не е изложено на светлина или носенето на часовника по начин, който го закрива от слънчева светлина, може да доведе до изтощаване на батерията. Уверете се, че часовникът е изложен на ярка слънчева светлина, когато е възможно.

 

Проверка за настоящото състояние на батерията

Когато е ниска батерията на часовника, някои функции ще бъдат деактивирани. Ако нивото на батерията е ниско, оставете го на място, на което лицето (соларния панел) ще бъде изложено на светлина.

 

____E-12_______________________________________________________________________________________E-13_____


Ниска батерия

Състоянието на часовника при ниска батерия може да бъде установено от движенията на 2 Секундната стрелка в режим “Текущо време“.

 • Ако 2 Секундната стрелка се движи обикновено на 1-секундни интервали, нивото на батерията е на Ниво 1.
 • Ако 2 Секундната стрелка се движи на 2-секундни интервали, батерията е на Ниво 2, което е доста ниско. Оставете часовника изложен на светлина възможно най-скоро, за да се зареди.

 

Сигнал за ниска батерия (движения на стрелките и състояние на функциите)

НивоДвижение на стрелкитеСъстояние на функциите
1НормалноВсички функции са активни
22 Секундната стрелка се движи на 2-секундни интервалиЗвуковият индикатор и приемащия времеви сигнал са деактивирани
32 Секундната стрелка е спрялаВсички функции не са активни

 

 • Когато батерията падне до Ниво 3, всички настройки (включително тези за време) ще бъдат изчистени. Презареждането на батерията ще нулира всички настройки до техните първоначални фабрични.
 • Когато часовникът е на Ниво 3, излагането му на светлина за малко ще накара 2 Секундната стрелка да се придвижи до позиция на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

 

Режим на възстановяване на енергията

Часовникът е проектиран да влезе в режим на възстановяване на батерията, което ограничава ръчните (или на стрелкита) настройки временно, когато батерията внезапно падне под определено ниво, което може да се дължи на продължително приемане на сигнал или работата на други функции за кратко време. Забележете, че всички функции са деактивирани, когато часовникът е в режим на възстановяване на енергия.

Стрелките ще се придвижат до правилните позиции, когато часовникът продължи нормалната си работа след възстановяването на енергия (до около 15 минути). Поставянето на часовника на място, където той ще бъде изложен на светлина ще помогне батерията да се възстанови по-бързо.

 

_Е-14_____________________________________________________________________________________E-15______

 

 

Ниво на излагане на светлина (Яркост)Ежедневни дейности *1Ниво на зареждане *2
Ниво 3Ниво 2Ниво 1
––––à––à
Светлина на открито (50,000 lux)8 минути3 часа28 часа
Светлина на закрито (10,000 lux)30 минути7 часа107 часа
Светлина на закрито пир облачно време (5,000 lux)48 минути10 часа173 часа
На флуорисцентна светлина (500 lux)8 часа114 часа–-

 


Време за зареждане

 

* 1  Приблизително излагане всеки ден, за да генерира енергия за нормална дневна работа.

* 2 Приблизително излагане, за да зареди до горното ниво

 • Посоченото време е само за справка. Действителното време зависи от условията на светлината.
 • За повече информация относно работата с времевите и ежедневни оперативни функции, виж раздел “Захране“ на спецификациите (стр. Е-84).

Енергоспестяващ режим

Енергоспестяващия режим навлиза в спящо състояние (заспиване на секундната стрелка или на функциите) когато часовникът е оставен за определено време на тъмно място.

Изминало време на тъмноФункции
от 60 до 70 минути (спяща секундна стрелка)/2/ Секундната стрелка само е спряла на 12 ч., всички функции са активни
От 6 до 7 дни (спящи функции)·  Всички функции, включително аналоговото измерване на времето, са деактивирани

·  Поддържа се вътрешното измерване на времето

 • Часовникът няма да навлезе в спящ режим между 6:00 ч. и 21:59 ч. Ако часовникът вече е в спящ режим, когато настъпи 6:00 ч., обаче, ще остане в него.
 • Часовникът няма да навлезе в спящ режим докато е в режим Хронометър или режим Обратно броене.

 

За излизане от спящ режим

Преместете часовника на добре осветено място или натиснете който и да е бутон.

 

__Е-16_____________________________________________________________________________________Е-17____


Радио-управляемо автоматично настройване на час

Часовникът получава времеви сигнал и съответно актуализира времевите настройки. Обаче, когато часовникът се използва извън райони на покритие от радио сигнал, ще трябва да регулирате настройките ръчно. Виж “Ръчно настройване на настоящо време и ден“ (стр. Е-39) за повече информация.

 

Този раздел разяснява как часовникът актуализира времевите си настройки, когато избраният код за град на местоположение е в Япония, Северна Америка, Европа или Китай, и поддържа радио-сигнално приемане настройка за време.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако настройката на вашия град на местоположение е тази:Часовникът може да приеме сигнал от предавател, позициониран тук:
LON (LONDON), PAR (PARIS), ATH (ATHENS)Anthorn (England), Mainflingen (Germany)
HKG (HONG KONG)Shangqiu City (China)
TYO (TOKYO)Fukushima (Japan), Fukuoka/Saga (Japan)
HNL (HONOLULU), ANC (ANCHORAGE), LAX (LOS ANGELES), DEN (DENVER), CHI (CHICAGO), NYC (NEW YORK)Fort Collins, Colorado (United States)

 

Важно!

 • Районите, покрити от HNL (HONOLULU) и ANC (ANCHORAGE) са доста далеч от радио предавателите, така че определени условия може да причинят проблеми в приемането на сигнал.

 

___Е-18_____________________________________________________________________________________Е-19_______

Приблизителни райони на приемане на сигнал

Великобритания и Германия                         Северна Америка                             Япония                  Китай

__Е-20___________________________________________________________________________________Е-21__________

 

 

 • Приемането на сигнал може да е ограничено при дистанцията, отбелязана по-долу по време на определени моменти от годината или деня. Радио смущения може също да причинят проблеми с приемането на сигнал.
 • Предавателите в Майнфлинген (Германия) или Анторн (Англия): 500 км. (310 мили)
 • Предавателя във Форт Колинс (САЩ): 600 мили (1 000 км.)
 • Предавателите във Фукушима или Фукока/Сага (Япония): 500 км. (310 мили)
 • Предавателя в Шанхай (Китай): 500 км. (310 мили)
 • Считано от декември 2010 г., Китай не прилага Лятно часово време (ЛЧВ). Ако в бъдеще Китай върне системата на Лятно часово време, някои функции на този часовник може да не работят правилно.
 • Използването на часовника в страна с покритие на радио-сигнално настройване на час, която е различна от държавите, в които се поддържа, може да рефлектира върху правилната настройка на времето, което ще се дължи на местното прилагане на лятното часово време и др.

 

Подготовка за приемане на сигнал

 1. Уверете се, че часовникът е в режим Текущо време. Ако не е, натиснете за поне две секунди, за да влезете в режим “Текущо време“.
 2. Преместете часовника на място, където приемането на сигнала ще бъде по-добро (прозорец).
 • Обърнете часовника както е показано на илюстрацията, с позиция на 12 ч., сочеща към прозореца. Уверете се, че няма метални предмети наблизо.
 • Обикновено, радиосигналът е по-добър вечер.
 • Приемането на сигнала отнема от 2 до 7 минути, но в някои случаи може да отнеме около 14 минути. Не натискайте никакви бутони и не местете часовника по това време.

 

 

__Е-22_____________________________________________________________________________________Е-23_______


 • Приемането на сигнал може да бъде затруднено или дори невъзможно при условията, описани по-долу.
 • В или сред сгради
 • В превозно средство
 • Близо до домакински уреди, офис оборудване или мобилни телефони
 • Близо до строителна площадка, летище или друг вид електрически смущения
 • Близо до електропроводи с високо напрежение
 • Сред или зад планини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Това, което следва да направите зависи от това дали използвате Автоматично приемане или Ръчно приемане на сигнал.
 • Автоматично приемане: оставете часовника през нощта на мястото, което избрахте в стъпка 2. Виж “Автоматично приемане“ на страница Е-25 за повече информация.
 • Ръчно приемане: изпълнете действията в раздел “Изпълнение на ръчно приемане на сигнал“ на стр. Е-26

Автоматично приемане

 • Чрез автоматичното приемане, часовникът изпълнява операция за приемане всеки ден автоматично до 6 пъти (до 5 пъти за китайския радио сигнал) между полунощ и 05:00 ч. (според Основните настройки). Когато някоя от функциите по получаване е успешна, никоя друга операции по получаване за деня няма да се осъществи.
 • Когато настъпи време за получаване на сигнал, часовникът ще отрази действието на приемане само ако е в режим Текущо време. Действието на приемане няма да се вижда, когато настъпи време за приемане на сигнал докато управлявате настройките.

 

____E-24____________________________________________________________________________________E-25_______Ръчно приемане на сигнал

 1. В режим “Текущо време“ (стр. Е-33), оставете (В) натиснат (за около 2 секунди) докато 2 Секундната стрелка минава през следната последователност.
 • Придвижва се до Y (YES – да) или N (NO – не), за да покаже последният резултат от приемане на сигнал, след това до R (READY – готово).
 1. 2 Секундната стрелка показва действията, които часовникът извършва в момента.
Когато /2/ секундната стрелка посочва това:Това означава:
R (READY – готово)Часовникът се настройва за приемане
W (WORK – работи)Приемането е в процес на изпълнение

* Ако приемането на сигнала е непостоянно, 2 Секундната стрелка може да започне да се движи между W (WORK – работи) и (READY – готово).

* Когато операцията по приемане на сигнал е успешна, часовникът съответно регулира настройките за време, а след това връща към основното отчитане на време. Не регулира настройките, ако операцията е пропаднала.
E-26

Забележка

 • За да прекъснете настройването на приемането и да се върнете в режим “Текущо време“, натиснете който и да е бутон.

Проверка на резултата от последната операция по приемане на сигнал

Докато сте в режим “Текущо време“, натиснете . 2 Секундната стрелка ще се придвижи до Y (YES) или N (NO), за да покаже последния резултат от приемане на радио сигнал.

 • 2 Секундната стрелка ще се придвижи до Y (YES) ако последното действие за приемане е било успешно или N (NO), ако не е било. След около 10 секунди, Основните настройки на време ще се възвърнат.
 • Натиснете , за да се върнете към основните настройки за време. Часовникът, също така, ще се върне към основните настройки за време, ако не извършвате никакви действия за около 10 секунди.

Забележка

 • 2 Секундната стрелка ще сочи N (NO) ако сте регулирали настройките за ден или час ръчно от последното действие за получаване на сигнал


____E-26_____________________________________________________________________________________Е-27_______


Включване и изключване на автоматично приемане на сигнал

 1. В режим “Текущо време“ натиснете . 2 Секундната стрелка ще се придвижи до Y (YES) или N (NO), за да покаже последния резултат от приемане на радио сигнал.
 2. Дръпнете коронката. 2 Секундната стрелка ще изпълни едно пълно завъртане и ще спре на настоящите вкл./изкл. настройки.
 3. Завъртете коронката, за да преместите 2 Секундната стрелка към настройките, които желаете.
 • За да включите автоматично приемане на сигнал, изберете Y (YES).
 • За да изключите автоматично приемане на сигнал, изберете N (NO).
 1. Натиснете коронката отново навътре, за да се върнете към режим “Текущо време“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпазни мерки при автоматично настройване на Текущо време

 • Силен електрически заряд може да обърка настройките за време.
 • Дори когато действията по приемане на сигнал са успешни, определени условия могат да предизвикат изключването на настройките за време/час до една секунда.
 • Часовникът е разработен да актуализира настройките автоматично за периода от 1 януари 2000, до 31 декември 2099. Актуализирането на настройките за ден чрез приемането на сигнал няма да бъде възможно считано от 1 януари 2100.
 • Ако се намирате на място, където приемането на радио сигнал не е възможно, часовникът поддържа часът с прецизност – виж “Спецификации“ (стр. Е-82)
 • Приемането на радио сигнал е невъзможно при следните условия.

– докато батерията е на ниво 2 или по-ниско (стр. Е-14)

– докато часовникът е в Режим на възстановяване на енергията (стр. Е-15)

– докато часовникът е във функцията Спящ режим (стр. Е-17)

– докато часовникът е по Световното часово време (стр. Е-53)

– докато таймерът за обратно броене е в процес на изпълнение (стр. Е-63)

 • Действието по приемане на сигнал се изключва от звукова аларма, докато е в процес на изпълнение.

 

___E-28_________________________________________________________________________________________E-29____

 

 

 

Справочник за видовете режим

Вашият часовник има пет режима. Режимът, който трябва да изберете зависи от това какво ще правите.

За да направите това:Влезте в този режим:виж
·  Промяна в настройките на град на текущо местоположение и лятно часово време (ЛЧВ)

·  Изпълняване на действия настройване на време/час чрез получаване на радиосигнал

·   Включване/Изключване на автоматично получаване на сигнал

·  Ръчно настройване на ден и час

·  Измерване на температура

 

 

 

 

 

Режим текущо време

 

 

 

 

 

Е-33

·  Показване на текущия час в един от 29-те града по света

·  Настройване на Световното (универсално) часово време и лятно часово време

·  Смяна м/у Град на текущо мастоположение и Световно (универсално) време

 

 

 

 

Режим световно време

Е-53

Е-54

Е-57

Използване на хронометър за измерване на изминатото времеРежим хронометърЕ-58
Използване на таймер за обратно броенеРежим таймер за обратно броенеЕ-61
·  Настройване на аларма

·  Включване/Изключване на аларма

 

Режим аларма

Е-64

Е-67

 

Избор на режим

При този часовник, всичко започва от Режим Текущо време.

 

За да определите текущия режим  на часовника

Проверете какво 5 Стрелката на долния циферблат показва, както е посочено по-долу “Избор на режим“ (стр. Е-32)

 

За да се върнете към Режим Текущо време от който и да е друг режим

Натиснете и задръжте поне две секунди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___E-30________________________________________________________________________________________E-31___


Избор на режим

С всяко натискане на се сменя режимът. Избраният режим се посочва от 5 Стрелката на долния циферблат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим Текущо време

За да влезете в Режим Текущо време, задръжте поне две секунди.

 

Стрелки и показатели

1 Часова стрелка

2 Секундна стрелка

3 Минутна стрелка

4 Стрелка на горния циферблат: Показва време, 24-часов формат, в зависимост от текущия режим

5 Стрелка на долния циферблат: Показва текущия режим.

6 Показател за ден


 

 

___Е-32_______________________________________________________________________________________Е-33_____

 


Настройване града на текущо местоположение

Града на местоположение е мястото, където обикновено ще използвате часовника. Може да изберете от селектираните кодове, които представляват 29 града по целия свят.

 

Забележка

 • Този часовник не разполага с код на града, съответстващ на Нюфаундленд.
 1. Издърпайте коронката.
 • Това ще придвижи 2 Секундната стрелка до кода на града, който сте избрали като град на текущо местоположение.
 • Това показва режимът/състоянието на кода на града.

 

 • Ако не извършите никакво действие с коронката за около 2 минути след издърпването ѝ, действията с нея ще бъдат невъзможни и стрелката няма да се помръдне ако завъртите коронката. Ако се случи това, натиснете коронката навътре и след това я издърпайте отново.
 • За повече информация за кодовете на градовете, виж “Таблица с кодове на градовете“ отзад на ръководството.
 1. Завъртете коронката, за да придвижите 2 Секундната стрелка до града, който сте избрали като град на местоположението ви.
 • Всеки път, когато избирате код на града, 1 Часовата стрелка, 3 Минутната стрелка и 6 Показателя за ден се изместват до текущото време и ден за избрания град.
 1. Натиснете коронката навътре, за да се върнете в режим Текущо време.

 

____E-34________________________________________________________________________________________E-35____


 

STD/DST превключване

Можете да изберете между лятно часово време или стандартно време независимо във всеки един град. Първоначалната фабрична настройка за всички градове е AT (AUTO – автоматично).

Обикновено трябва да използвате настройката AT (AUTO – автоматично), защото тя автоматично превключва между лятно и стандартно часово време. Трябва да промените настройката на STD (standard time – стандартно време) или DST (summer time – лятно време) в следните случаи.

 • Когато използвате часовото време на място, което не е включено в списъка с 29 града
 • Когато настоящата AUTO настройка за стандартно/лятно часово време не е правилна, поради някаква причина.

 

Лятно часово време (DST)

Лятното часово време измества напред часовите настройки с един час от стандартното време. Запомнете, че не всички страни и дори местности използват лятно часово време.

 • Забележете, че не можете да превключвате между STD (standard time – стандартно време) или DST (summer time – лятно време), докато UTC* е избран от вас като град на местоположение.

* Координирано универсално време, световния научен стандарт по измерване на времето. Отправната точка за UTC е Гринуич, Англия.

 

Превключване между стандартно и лятно часово време

 1. Изпълнете стъпки 1 и 2 под “Настройване на град на местоположение“ (стр. Е-34)
 • Избирайки код на града, 1 Часовата стрелка, 3 Минутната стрелка и 4 Стрелката на горния циферблат се изместват автоматично до текущото време и ден за избрания град.
 • Ако използвате часовника в град, който не е включен в списъка с кодове, изберете код, който е в същата часова зона като вашия град.
 • Извършването на настройките за град на местоположението ви, 5 Стрелката на долния циферблат ще се премести до AT (auto switching – автоматично включване), STD (standard time – стандартно време) или DST (summer time – лятно време).
AT (AUTO)Часовникът автоматично се превключва между стандартно и лятно часово време, в зависимост от календара
STDЧасовникът показва винаги стандартно часово време
DSTЧасовникът показва винаги лятно часово време

 

 

____Е-36___________________________________________________________________________________Е-37_________

 

 

 1. Натиснете и задръжте около една секунда, за да се придвижи през настройките до лятното часово време.

 

 

 

 

 

 

 1. След като настройките са такива, каквито желаете, натиснете коронката обратно навътре.

 

 

 

Ръчно настройване на текущ ден и час

Можете да управлявате настройките за ден и час ръчно, когато часовникът не получава радио сигнал.

 

Ръчно настройване на ден и час

 1. Издърпайте коронката.
 • Това действие ще придвижи 2 Секундната стрелка до кода на града, избран като текущ град на местоположение.
 • Ако не извършвате никакви действия с коронката около 2 минути след издърпването ѝ, действията с нея ще бъдат деактивирани и стрелката няма да се помръдне, ако завъртите коронката. Ако се случи това, натиснете коронката обратно навътре и след това отново я издърпайте.


_____E-38___________________________________________________________________________________E-39_______

 

 1. Ако желаете, променете настройките за град на текущо местоположение.
 • За повече информация за тези настройки, виж стъпка 2 и 3 под “ Настройване града на текущо местоположение“
 1. Натиснете и задръжте около една секунда, докато часовникът направи звуков сигнал и 2 Секундната стрелка се придвижи до 12 ч.
 • Това показва ръчно настройване на часовия режим.
 • В илюстрираните стъпки, всяко натискане на измества настройките, както е показано по-долу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Завъртете коронката, за да коригирате настройките на времето (час и минути)
 • Виж раздел “Използване на коронката“ (стр. Е-3) за повече информация относно високоскоростно ръчно задвижване на стрелките.
 • 4 Стрелката на горния циферблат е синхронизирана с 1 Часовата стрелка.
 • Когато приключите с настройките, уверете се, че 4 Стрелката на горния циферблат показва правилно m. (преди полунощ) или p.m. (след полунощ).
 • Ако искате да промените настройките за ден в този момент, натиснете и изпълнете действията, започвайки от стъпка 3 в раздел “Ръчно настройване на настоящ ден “ (стр. Е-42)
 1. След като настройките са такива, каквито желаете, натиснете коронката обратно, за да се върнете в режим Текущо време.
 • Това действие ще върне 2 Секундната стрелка в 12 ч.

 

 

 

 

_____E-40____________________________________________________________________________________E-41_______


Ръчно настройване на настоящ ден

 1. Дръпнете коронката
 • Това ще измести 2 Секундната стрелка до кода на града, който е зададен като текущ град на местоположение.
 1. Натиснете и задръжте за около секунда, докато часовникът направи звуков сигнал и 2 Секундната стрелка се придвижи до 12 ч.
 • Това показва, че сте в режим за ръчно настройване на времето.
 1. Натиснете два пъти. С това действие влизате в настройките за ден.
 • 6 Показателят за ден ще се измести леко, за да покаже режимът на настройките, в който сте.
 1. Завъртете коронката, за да настроите деня.
 2. След като 6 Показателя за ден спре да се движи, натиснете . С това действие влизате в настройките за месец.
 • 2 Секундната стрелка ще се придвижи до текущо избрания месец.
 1. Завъртете коронката, за да настроите месеца.
 2. Натиснете . По този начин влизате в настройките за година.
 • 1 Часовата стрелка ще се измести до числото, което отразява знака на десетиците от годината, а 3 Минутната стрелка ще се придвижи до числото, което отразява знака на единиците от годината. 2 Секундната стрелка ще се премести до 12 ч.

 

____E-42_____________________________________________________________________________________E-43______

 

 

 1. Завъртете коронката, за да започнете настройване на годината
 • Ако искате да промените настройките за часа, натиснете и след това изпълнете действията, започвайки от стъпка 4 под раздел “Ръчно настройване на текущ ден и час“.

 

 

 

 

 1. След като настройките са такива, каквито желаете, натиснете коронката обратно навътре, за да се върнете към режим Текущо време.
 • Това действие ще върне 2 Секундната стрелка в 12 ч.

 

Забележка

 • Вграденият напълно автоматичен календар на часовника взема в предвид различната дължина на месеците и високосните години. Веднъж настроен за текущия ден, не би трябвало да има причина да променяте настройките, освен ако батерията на часовника е извадена или батерията е паднала до ниво 3.


____E-44_____________________________________________________________________________________E-45______

 


Термометър

Този часовник има температурен сензор, който отчита температурата.

 • Можете да изберете между Целзий (С) и Фаренхайт (F) като измервателна единица. (стр. Е-48)

 

Стрелки и показатели

Целзий (С)

1 Часовата стрелка и 4 Стрелката на горния циферблат: Показва знака на десетиците

2 Секундната стрелка: Показва, че температурата е над нулата (+С) или под нулата (-С)

3 Минутната стрелка: Показва знакът на единиците

5 Стрелка на долния циферблат: Посочва деня от седмицата

 

Фаренхайт (F)

1 Часовата стрелка и 4 Стрелката на горния циферблат: Показват знака на стотиците

2 Секундната стрелка: Показва, знакът на единиците

 

3 Минутната стрелка: Показва знакът на десетиците

5 Стрелка на долния циферблат: Посочва деня от седмицата

Отчитане на температурата

 1. Влезте в режим Текущо време (стр. Е-32)
 2. Натиснете .
 • Първо 2 Секундната стрелка, а после и 1 Часовата стрелка, 3 Минутната стрелка и 4 Стрелката на горния циферблат ще се преместят, което показва, че отчитат температурата.
 • Ако натиснете отново , докато стрелките отчитат температурата, ще стартира ново отчитане.
 • За да приключите процеса на измерване на температурата, натиснете или .
 • Около 10 секунди, след като стрелките отчетат температурата, те ще се върнат автоматично на тяхното обичайно място, за да отчитат времето.

 

___E-46______________________________________________________________________________________E-47_______

 

 

Измервателна единица: 1 С (или 2 F)

Измервателен диапазон*: -10 до 60 C (или 14 до 140 F)

* Ако отчитането покаже стойност, която е извън измервателния диапазон, 1 Часовата стрелка, 2 Секундната стрелка, 3 Минутната стрелка и и 4 Стрелката на горния циферблат всички ще сочат 11.

Ако сте направили корекция в отчитането (стр. 49), приключването на корекцията може да предизвика отчитане извън измервателния диапазон.

 

Превключване температурното отчитане между Целзий (С) и Фаренхайт (F)

 1. Докато стрелките показват температурно отчитане, дръпнете коронката.
 2. Натиснете за около две секунди.
 • Превключи температурното отчитане между Целзий (С) и Фаренхайт (F), като 1 Часовата стрелка, 2 Секундната стрелка, 3Минутната стрелка и и 4 Стрелката на горния циферблат ще се изместят.
 1. Натиснете коронката отново навътре.
 • След около десет секунди, часовникът ще се върне на режим Текущо време.

 

Важно!

 • Ако сте избрали TYO (TOKYO) като град на текущо местоположение, измервателната единица е настроена автоматично на Целзий (С). Тези настройки не могат да бъдат променяни.
 • Ако не извършвате никакви действия с коронката около две минути, след като сте я издърпали, действията с нея ще бъдат деактивирани и стрелките на часовника няма да се движат при завъртането ѝ. Ако се случи това, натиснете коронката навътре, след което я издърпайте отново.

 

Коригиране на отчитането

Температурният сензор на този часовник е с фабрични настройки и последващи промени не са препоръчителни. Обаче, ако забележите, че има разлика в отчитането на този часовник и на друго устройство за температурно измерване, можете да извършите действията в този раздел, за да направите корекции. Можете да изпълните тези инструкции и за да изчистите корекциите.

 

 

_____E-48_____________________________________________________________________________________E-49______


Важно!

 • Този часовник няма да отчита правилно температурата, ако направите грешка по време на коригирането. Уверете се, че стойностите, които използвате за коригиране отчитат правилно температурата.
 • Преди да извършите процедурите, описани по-долу, свалете часовника от китката си и го оставете за около 20-30 минути, за да се изравни температурата на рамката на часовника с тази на въздуха.

 

 • Когато стрелките показват отчитане на температурата, издърпайте коронката.
 • Завъртете коронката, за да започнете да регулирате настройките за температура.

Ако задържите и едновременно, ще върнете настройките в техния фабричен вид.

 • Всяко завъртане на коронката придвижва стрелките с 1 градус по Целзий (2 по Фаренхайт)
 • Можете да регулирате температурното отчитане в диапазона -10 до 60 градуса по Целзий (или 14 до 140 по Фаренхайт)

Важно!

 • За да приключите с настройките по отчитане на температурата, натиснете и едновременно. Часовникът ще издаде звуков сигнал.
 • Натиснете коронката навътре.
 • След около 10 секунди, ще се върнете в режим Текущо отчитане.

 

Важно!

 • Ако не извършвате никакви действия с коронката около две минути, след като сте я издърпали, действията с нея ще бъдат деактивирани и стрелките на часовника няма да се движат при завъртането ѝ. Ако се случи това, натиснете коронката навътре, след което я издърпайте отново.


______E-50_______________________________________________________________________________________E-51___

 


Предпазни мерки при температурно отчитане_______

Телесната температура, директната слънчева светлина и влажността оказват влияние върху температурното отчитане. За да си осигурите по-точно температурно отчитане, свалете часовника от китката си, избършете влагата от него и го преместете на проветриво място, което не е изложено на пряка слънчева светлина около 20-30 минути преди температурното отчитане.

 

Проверка на текущото време в различна часова зона

Можете да използвате World Time (Световен часовник), за да видите текущия час в някоя от 29-те часови зони по света. Избраният в момента град се нарича World Time City (Град от Световния часовник).

 

Стрелки и показатели

1 Часовата стрелка и 4 Стрелката на горния циферблат: Показват текущия час на избрания град от Световния часовник

2 Секундната стрелка: Показва избраният град от Световния часовник

3 Минутната стрелка: Показва минутите.

5 Стрелката на долния циферблат: Посочва WT (World Time)

6 Показател за ден

 

 • Натискането на ще премести 2 Секундната стрелка до текущия Град от Световния часовник, за около 3 секунди.


_____E-52____________________________________________________________________________________E-53_______

 


Важно!

 • Приемането на радио сигнал е ограничено докато сте в режим Световен часовник.

 

Показване на часа в друга часова зона

 1. Докато сте в режим Текущо време, натиснете веднъж, за да влезете в режим Световен часовник.
 • 5 Стрелката на долния циферблат ще се премести до
 • За да изберете UTC зона като ваш Световен часовник, просто натиснете за около 3 секунди. Извършването на други действия не е желателно.
 1. Издърпайте коронката.
 • 2 Секундната стрелка сочи кода на настоящия град от Световния часовник.
 • 5 Стрелката на долния циферблат ще посочва AT (AUTO – автоматично), STD (standard time – стандартно време) или DST (summer time – лятно време), което показва настоящите настройки.
 • Ако не извършвате никакви действия с коронката около две минути, след като сте я издърпали, действията с нея ще бъдат деактивирани и стрелките на часовника няма да се движат при завъртането ѝ. Ако се случи това, натиснете коронката навътре, след което я издърпайте отново.

 

 1. Завъртете коронката, за да преместите 2 Секундната стрелка до кода на града, който искате да изберете като Град от Световния часовник.
 • Всеки път, когато избирате код на града, 1 Часовата стрелка, 3 Минутната стрелка, 4 Стрелката на горния циферблат и 6 Показател за ден се изместват до текущото време и ден за този град. За повече информация за кодовете на градовете, виж “Таблица на кодовете на градовете“ на гърба на това ръководство.
 • Ако смятате, че часът, отчетен за избрания Град от Световния часовник е грешен, това може би означава, че има грешка в настройките на вашия Град на текущо местоположение.

Изпълнете стъпките в инструкцията “Настройване града на местоположение“ (стр. Е-34), за да коригирате настройките.

 

 1. Задръжте за около една секунда, за да премине през настройките, както е посочено по-долу.

 

 

 

 

 

 


_____E-54___________________________________________________________________________________E-55________

 

 

 1. След като изберете града, който желаете, натиснете коронката навътре, за да се върнете в режим Световен часовник.

 

Превключване между Град на текущо местоположение и Град от Световния часовник

Можете да изпълните действията, описани по-долу, за да превключите между Град на текущо местоположение и Град от Световния часовник. Тази възможност може да бъде много удобна, когато пътувате често между две точки от различни часови зони.

Следващия пример показва какво се случва, когато Града на текущо местоположение и Града от Световния часовник са превключени, докато обикновено Града на местоположение е TYO (TOKYO) и Града от Световния часовник е NYC (NEW YORK).

 

Град на текущо местоположениеГрад от Световния часовник
Преди превключванеТокио

10:08 p.m. (след полунощ)

(Стандартно време)

Ню Йорк

9:08 a.m. (преди полунощ)

(Лятно часово време)

След превключванеНю Йорк

9:08 a.m. (преди полунощ)

(Лятно часово време)

Токио

10:08 p.m. (след полунощ)

(Стандартно време)

За да превключите между Град на текущо местоположение и Град от Световния часовник

В режим Световен часовник, задръжте около 3 секунди, докато часовникът издаде звуков сигнал.

 • Това показва, че Града на местоположение и Града от Световния часовник са превключени.
 • След като превключите Града на местоположение и Града от Световния часовник, часовникът ще остане в режим Световен часовник. 2 Секундната стрелка ще сочи към новия Град от Световния часовник (TYO в настоящия пример).

 

Забележка

 • Ако текущия Град от Световния часовник поддържа приемане на радио сигнал за регулиране на часа, ако го настроите като Град на текущо местоположение, ще можете да го настроите чрез радио сигнал.

 

__E-56________________________________________________________________________________________E-57_____

 


Използване на хронометър

Можете да използвате хронометърът, за да отмервате изминалото време. Функцията за отмерване на времето (стр. Е-59) позволява да нулирате хронометъра без да спирате отчитането.

 

Стрелки и показатели

1 Часовата стрелка : Показва отмерването на минутите

(1 завъртане = 60 минути)

2 Секундната стрелка: Показва 0.5 секундно отмерване по време на работа на хронометъра

3 Минутната стрелка: Показва отмерването на секундите от хронометъра.

4 Стрелката на горния циферблат: Показва отмерването на минутите

(1 завъртане = 120 минути)

5 Стрелката на долния циферблат: Сочи към ST

 

За влизане и излизане от Режим Хронометър

Докато сте в режим Текущо време, натиснете два пъти, за да влезете в режим Хронометър.

 • 5 Стрелката на долния циферблат ще посочи на ST.

 

За да извършите отмервателно действие

 

à        à         à         à

Старт        Стоп        Рестарт           Стоп          Нулиране

 

Отчитане на изминалото време

Чрез натискане на докато отмервате времето, извършва нулиране на резултата и незабавно възобновява отмерването от там. Можете да го направите толкова пъти, колкото пожелаете.

 

à        à       à…… à       à

Старт1     Старт2    Старт3                                   Стоп       Нулиране

 

 • Действието по отмерване на времето не се влияе от издърпването на коронката.

 

 

___E-58______________________________________________________________________________________E-59____

 

 

 

 • 2 Секундната стрелка, която показва 1/20 (0.05) – секундно отброяване по време на работа на хронометъра, се движи само в продължение на 30 секундни след като отброяването на хронометъра е започнало или е рестартирано. След това 2 Секундната стрелка спира.

 

Използване на таймера за обратно броене_________

Таймерът за обратно броене може да бъде настроен за диапазона от 1 до 60 минути. Алармата иззвънява за около 10 секунди, след като таймерът достигне нула.

 

Стрелки и показатели

1 Часовата стрелка и 4 Стрелката на горния циферблат: Сочат към 12 ч.

2 Секундната стрелка: Показва оставащите/изминалите секунди

3 Минутната стрелка: Показва оставащите/изминалите минути

5 Стрелката на долния циферблат: Сочи към TR

 • Всички стрелки се движат обратно на часовниковата стрелка по време на обратното броене.

 

 

___E-60________________________________________________________________________________________E-61___

 


Задаване на начално време за обратното броене

 1. В режим Текущо време, натиснете три пъти, за да влезете в режим Таймер за обратно броене.
 • 5 Стрелката на долния циферблат ще се измести към TR
 1. Докато сте в режим Таймер за обратно броене, издърпайте коронката. От тук влизате в настройките за задаване на начално време за обратно броене.
 • Ако не извършвате никакви действия с коронката около две минути, след като сте я издърпали, действията с нея ще бъдат деактивирани и стрелките на часовника няма да се движат при завъртането ѝ. Ако се случи това, натиснете коронката навътре, след което отново я издърпайте.
 1. Завъртете коронката, за да настроите началното време за обратно броене.
 • Максимално време за обратно броене е 60 минути. За да зададете началното време на 60 минути, придвижете 3Минутната стрелка на 12 ч.
 • Виж “Използване на коронката“ (стр. Е-3) за повече информация относно бързото задвижване на стрелките.

Използване на таймера за обратно броене

 

à        à

Старт        Стоп        Нулиране

 

 • Когато обратното броене достигне 0, предупредителна аларма известява (за 10 секунди), че времето е приключило, а след това дисплеят показва началното време.
 • Алармата няма да иззвъни ако батерията е ниска.
 • Издърпването на коронката, докато работи обратното броене, ще спре това действие и ще влезете автоматично в настройките на режимът Таймер за обратно броене.

 

Важно!

 • Приемането на радио сигнал е ограничено докато сте в режим Таймер за обратно броене.

 

Спиране на алармата

Натиснете който и да е бутон.

 

 

_____E-62___________________________________________________________________________________E-63________

 

 


Използване на алармата__________________________

Когато алармата е включена, алармата ще иззвънява за около 10 секунди всеки ден, в който часовникът в режим Текущо време достигне предварително зададения час на алармата. Това ще се случва дори когато часовникът не е в режим Текущо време.

 

Стрелки и показатели

1 Часовата стрелка : Показва зададеният към момента час на алармата.

2 Секундната стрелка: Показва дали алармата е включена или изключена.

3 Минутната стрелка: Показва зададените към момента минути на алармата.

4 Стрелката на горния циферблат: Показва, че алармата е в 24-часов формат.

5 Стрелката на долния циферблат: Сочи към AL

 

Промяна в настройките на алармата

 1. Когато сте в режим Текущо време, натиснете 4 пъти, за да влезете в режим Аларма.
 • 5 Стрелката на долния циферблат ще посочи към AL.
 1. Издърпайте коронката, за да влезете в настройките на алармата.
 • Ако не извършвате никакви действия с коронката около две минути, след като сте я издърпали, действията с нея ще бъдат деактивирани и стрелките на часовника няма да се движат при завъртането ѝ. Ако се случи това, натиснете коронката навътре, след което отново я издърпайте.
 • Можете да превключвате между режим Настройки на час и минути и режим Настройки само на час, чрез натискане на .

 

____E-64_______________________________________________________________________________________E-65____

 

 1. Завъртете коронката, за да настроите времето на алармата.
 • 1 Часовата стрелка също ще се премести.
 • Виж “Използване на коронката“ (стр. Е-3)
 1. Натиснете , за да влезете в режим настройване на часа на алармата.
 • 1 Часовата стрелка ще се измести леко наляво и надясно, за да покаже, че сте в режим настройване на 1 Часовата стрелка.
 • Проверете 24-чесовия формат, който се посочва от 4 Стрелката на горния циферблат и вижте дали тя сочи m. (преди полунощ) или p.m. (след полунощ).
 1. Завъртете коронката, за да промените единствено часа на алармата.
 • Виж “Използване на коронката“ (стр. Е-3) за повече информация относно бързото завъртане на стрелките.

 

 

 1. След като сте задали желаните настройки, натиснете коронката навътре, за да излезете от режим настройване на аларма.
 • Алармата винаги работи на часа, зададен в режим Текущо време.
 • Часовникът автоматично ще се върне на режим Текущо време, ако не извършите никакво действие в режим Аларма за повече от 2-3 минути.

 

Включване и изключване на алармата

Докато сте в режим Аларма, натиснете за превключване между вкл. и изкл. 2 Секундната стрелка ще посочи към зададената настройка ON (вкл.)/OFF (изкл.).

 

Забележка

 • Алармата няма да иззвъни, ако батерията е ниска.
 • Алармата няма да иззвъни, ако часовникът е в Спящ режим.

 

Спиране на алармата

Натиснете който и да е бутон.

 

 

____E-66_______________________________________________________________________________________E-67_____

 

 

 


Настройване в изходно положение_________________

Силно магнитно облъчване или друго влияние може да предизвика настройките за часа и/или показателя за ден, да се изключат, дори и когато часовникът извършва действие по приемане на радио сигнал.

 

Автоматично настройване в изходно положение

Автоматичното настройване на стрелките в изходно положение наглася позицията на стрелките автоматично.

 • Автоматичното настройване се извършва само в режим Текущо време.
 • Автоматичното настройване наглася позицията на стрелките. За показателя за ден, трябва да извършите действията по ръчно настройване под “Настройване в изходно положение“ (стр. Е-70)
 • Ако 4 Стрелката на горния циферблат изостава с 12 часа от текущия час, коригирайте настройките чрез процедурата “Настройване в изходно положение“ (стр. Е-70)
 • Автоматична корекция на 5 Стрелката на долния циферблат се извършва веднъж на ден през нощта, докато часовникът е в спящ режим. (стр Е-17)

 

Ръчно настройване в изходно положение

Изпълнете действията в този раздел ако поради някаква причина, автоматичното връщане в изходно положение не е възможно.

 • Ръчното настройване в изходно положение не се препоръчва ако настройките за час и ден са правилни.

 

Забележка

 • По всяко време, след като сте влезли в режим Настройване в изходно положение в стъпка 2 на следващата процедура, можете да се върнете в режим Текущо време чрез натискане на коронката навътре. В този случай, всяка настройка, която извършите преди да се върнете в режим Текущо време, ще бъде приложена.
 • Ако не извършвате никакви действия с коронката около две минути, след като сте я издърпали, действията с нея ще бъдат деактивирани и стрелките на часовника няма да се движат при завъртането ѝ. Ако се случи това, натиснете коронката навътре, след което отново я издърпайте.

 

 

__E-68_________________________________________________________________________________________E-69__

 


Настройване в изходно положение

 1. Издърпайте коронката
 2. Натиснете и задръжте поне 5 секунди, докато часовникът издаде звуков сигнал и 2 Секундната стрелка се придвижи до 12 ч.
 • Стартира се автоматичното връщане в изходно положение на всички стрелки (с изключение на 6 Показателя за ден ).
 • Ако всички стрелки сочат 12 ч. (…), директно преминете към стъпка 3.
 • Ако 4 Стрелката на горния циферблат не сочи 24 ч., което е изходното му положение, натиснете и задръжте около 2 секунди, за да я придвижите там.
 1. Натиснете .
 • Влизате в режим за настройване изходното положение на 6 Показателя за ден.
 1. Уверете се, че 6 Показателя за ден сочи 1, което е изходното му положение.
 • Ако единицата не е в центъра на 6 Показателя за ден, завъртете коронката, за да го центрирате.
 • При въртене на коронката 3 пълни последователни завъртания по часовниковата страна, 6 Показателя за ден ще започне да се изменя по посока напред.
 • За да спрете движението на 6 Показателя за ден, натиснете който и да е бутон.
 1. Натиснете коронката обратно навътре, за да се върнете в режим Текущо време.
 • Това ще придвижи стрелките към техните обичайни позиции

 

 

__E-70__________________________________________________________________________________________E-71____

 


Отстраняване на проблеми________________________

Движение на стрелките и Позиции

 • Загубил съм представа за режима, в който е часовника.

Вижте “Ръководство за режимите“ (стр. Е-30). За да се върнете директно към режим Текущо време, натиснете и задръжте поне 2 секунди.

 • 2 Секундната стрелка се движи на 2-секундни интервали.
 • Всички стрелки на часовника са спрели на 12 ч. и нито един от бутоните не работи. (2 Секундната стрелка спира на 57, 58, 59 или 00)

Може батерията на часовника да е ниска. Изложете часовника на пряка слънчева светлина, докато 2 Секундната стрелка започне да се движи нормално, на 1-секундни интервали (стр. Е-14).

 • Стрелките на часовника внезапно започват да се движат бързо, дори когато не извършвам никакви действия.

Това може да се дължи на някоя от следните причини. При всички случаи движението на стрелките не показва неизправност и ще спрат скоро/внезапно.

 • Възстановяване на часовника от спящ режим (стр. Е-17).
 • Часът е настроен чрез действие по успешно автоматично получаване на радио сигнал (стр. Е-18).
 • Стрелките внезапно спират да се движат. Действията с бутоните също са ограничени.

Часовникът може би е в режим на възстановяване на енергията (стр. Е-15). Не извършвайте никакви действия, докато стрелките не се върнат в нормалните си позиции (до около 15 минути). Когато се върне нормалната работа на часовника, стрелките ще се върнат на правилните си позиции. За да помогнете възстановяването на енергия, оставете часовника на място, което е изложено на пряка слънчева светлина.

 • Настройките за текущо време са ограничени от часове.
 • Настройките за града на текущото ви местоположение може би са грешни. Проверете настройките за вашия град на текущо местоположение и ги коригирайте, ако е необходимо (стр. Е-34).
 • Настройките за текущо време са ограничени от един час.
 • Ако използвате часовника на място, където приемането на радио сигнал е възможно, виж “Настройване града на текущо местоположение“ (стр. Е-34).


 

__E-72___________________________________________________________________________________________E-73___

 

 

 • Времето, когато е приложено лятно часово време на мястото, където обикновено използвате часовника, може да се различава от времето, избрано като ваш Град на текущо местоположение. Извършете процедурата, в раздел “Превключване между стандартно и лятно часово време“ (стр. Е-37), за да превключите от AT (AUTO) на STD (за стандартно време) или DST (лятно часово време).
 • Настройките за час и дата са изключени
 • Това може да бъде индикатор, че часовникът е бил изложен на електромагнитно лъчение или силно въздействие, което е причинило проблеми с правилното настройване на стрелките и показателя за ден. Приведете стрелките на часовника и показателя за ден в тяхното изходно положение (стр. Е-68).

Сензор

 • Появяват се грешки в отчитането на температурата

Това показва, че има проблем в сензора на часовника или във вътрешния цикъл на часовника, което прави сензорното отчитане и коригирането на стойностите невъзможно.

 • Ако съобщението за грешка се появи по време на отчитането, рестартирайте температурното измерване. Ако съобщението за грешка се появи когато рестартирате отчитането, това може би означава, че има проблем със сензора или с вътрешния цикъл.

 

 

___E-74_________________________________________________________________________________________E-75____

 

Зареждане


 • Часовникът не възобновява работата си, след като го изложих на слънчева светлина.

Това може да се случи след като нивото на батерията достигне Ниво 3 (стр. Е-14). Продължете да държите часовника на слънчева светлина, докато 2 Секундната стрелка започне да се движи нормално (на 1-секундни интервали).

 

 • 2 Секундната стрелка започва да се движи на 1-секундни интервали, но след това внезапно започва отново да се движи на 2-секундни интервали.

Може би часовникът все още не е зареден достатъчно. Продължете да държите часовника на слънчева светлина.

 

Радиосигнал за коригиране на часа

Информацията в този раздел се отнася само, когато сте избрали за град на текущо местоположение един от следните: LONDON (LON), PARIS (PAR), ATHENS (ATH), HONOLULU (HNL), ANCHORAGE (ANC), LOS ANGELES (LAX), DENVER (DEN), CHICAGO (CHI), NEW YORK (NYC), HONG KONG (HKG) или TOKYO (TYO). Когато друг град е избран като такъв за текущото местоположение, трябва да настроите текущия час ръчно.

 

 • 2 Секундната стрелка сочи N (NO), когато проверявам резултата от последното действие по приемане на радиосигнал.

 

Възможна причинаНачин за отстраняванеСтр.
·  Носите или местите часовника, или извършвате действие с бутоните, докато се получава радиосигнал.

·  Часовникът е на място със слаб радиосигнал.

Дръжте часовника на място, където условията за приемане на радиосигнал са добри, докато се извършва операция по приемане на радиосигнал. 

 

Е-23

Намирате се на място, където приемането на радиосигнал не е възможно, по някаква причина.Виж “Приблизителни райони на приемане на сигнал“ 

 

Е-20

Докато приемате радиосигнал, часовникът е достигнал времето за аларма.Алармата е иззвъняла, докато се приема радиосигнал, което е приключило приемането. 

––

 

Радиосигналът не е предаден, по някаква причина.

·  За повече информация относно сигнала, проверете web страницата на фирмата, която поддържа радиосигнала на вашето място.

·  Опитайте отново по-късно.

 

 

 

 

––

 

 

___E-76___________________________________________________________________________________________E-77__

 


 • Настройките за текущ час се променят, след като ги променя ръчно.

Може би часовникът ви е настроен за автоматично приемане на радиосигнал за настройване на часа (стр. Е-25), което променя автоматично часа в зависимост от избрания град на текущо местоположение. Ако това създаде грешки в настройките на часа, проверете настройките на Града на местоположението ви и ги коригирайте, ако е необходимо (стр. Е-34)

 

 • Настройките на текущ час са недостъпни от един час.
Възможна причинаНачин за отстраняванеСтр.
Времето, когато е приложено лятно часово време на мястото, където обикновено използвате часовника, може да се различава от времето, избрано като ваш Град на текущо местоположение.Извършете процедурата, в раздел “Превключване между стандартно и лятно часово време“ (стр. Е-37), за да превключите от AT (AUTO) на STD (за стандартно време) или DST (лятно часово време). 

 

Е-37

 

 • Автоматичното приемане на сигнал не се извършва или не мога да извърша ръчното приемане.
Възможна причинаНачин за отстраняванеСтр.
Часовникът не е в режим Текущо времеНатиснете и задръжте поне 2 секунди, за да влезете в режим Текущо време.Е-25

Е-31

Настройките за Град на текущо местоположение, са грешни.Проверете настройките за Град на текущо местоположение и ги коригирайте, ако е необходимо. 

Е-18

Е-34

Автоматичното приемане на радиосигнал е OFF (изкл.)Проверете настройките за автоматичното приемане на радиосигнал 

Е-27

Таймерът за обратно броене е в процес на изпълнение.Когато сте в режим Таймер за обратно броене, спрете действията с таймера и след това се върнете в режим Текущо време 

Е-63

Няма достатъчно енергия за приемане на сигнал.Поставете часовника на място, което е изложено на слънчева светлина 

Е-12

 

 

___E-78________________________________________________________________________________________E-79____

 

 

 • Приемането на радиосигнал се е извършило успешно, но часа и/или деня е грешен.

 

Възможна причинаНачин за отстраняванеСтр.
Настройките за вашия Град на текущо местоположение, са грешни.Проверете настройките за вашия Град на текущо местоположение и ги коригирайте, ако е необходимо. 

Е-27

Е-34

Часовникът може да е бил изложен на електромагнитно лъчение или друго силно влияние, което е причинило проблеми с правилното подреждане на стрелките или показателя за ден.Върнете стрелките на часовника и показателя за ден в тяхното изходно положение. 

 

Е-68

 

Световен часовник

 • Посоченият час от Световния часовник, е грешен.

Има проблем с настройките на Града на текущото ви местоположение.

Проверете настройките на Града на текущото ви местоположение.

Виж “Настройване града на текущо местоположение“ (стр. Е-34).

 

 • Посоченият час от Световния часовник се различава с един час.

Настройките за Град от световния часовник са грешни.

Виж “Показване на часа в друга часова зона“ (стр. 54).

 

Аларма

 • Алармата не иззвънява
 • Може би батерията е ниска. Поставете часовника на място, изложено от слънчева светлина, докато 2 Секундната стрелка започне да се движи нормално, на 1-секундни интервали (стр. Е-14).
 • Настройките за час са грешни m./p.m.
 • Коронката може да е издърпана. Избутайте я навътре.

 

 

___E-80______________________________________________________________________________________E-81____

 


Спецификации (технически характеристики)

Точност при нормална температура: +/- 15 секунди за месец (без настройване чрез радиосигнал)

Текущо време: Час, минути (стрелките се движат на всеки 10 секунди), секунди, ден

Система календар: Пълен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 г. до 2099 г.

Други: код за град на текущо местоположение (може да бъде определен един от 29 кода за град и Универсално часово време); Лятно часово време, автоматично превключване/Стандартно време.

Приемане на радиосигнал за корекция на часа: автоматично приемане до 6 пъти на ден (5 пъти на ден за Китай; Ако едно приемане на сигнал е успешно, останалите се изключват); Ръчно приемане на сигнал

Радиосигнали за корекция на времето:

 

___E-82_______________________________________________________________________________________E-83____

Свалете упътването в удобен за печат формат:  Operation Guide 5240

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Отговор

Email адреса няма да бъде публикуван. Задължителни полета. *

*